Tenaga Pendidik / Guru

 

MAN Insan Cendekia Lombok Timur

H. Nasrudin Mansyur, M.Pd.I
Kepala Madrasah
Drs. Jalaluddin, M.Pd.l
Waka Kurikulum & Guru Quran Hadits
H. Selamet Ridwan, M.Pd.l
Waka Kesiswaan & Guru Fiqih
Subhan, S.Pd., M.Pd
Waka Keasramaan & Guru Bahasa Inggris
H. Jamal, S. Pd., M. Si.
Guru Matematika
Drs. Usup, M.A.
Guru Bahasa Indonesia
Dra. EKA WAHYUNINSIH, S. Pd., M. Si.
Guru Biologi
Nasrun, S.Pd. I
Guru Bahasa Arab
H. Bahjan, S.E., M.E.
Guru Ekonomi
H. Hirmaswadi, S. Pd.
Waka Sarpras dan Guru Sejarah
Rahmatulloh, M. Pd. I.
Guru Seni Budaya
Hidayat Joni Mursyid, S. Ag., M. Pd.
Waka Humas dan Guru Akhidah Akhlak
Hanan Ismail, S. Ag., M. Pd.
Sejarah Kebudayaan Islam
Sunarno Hariadi, S. Pd.
Guru Geografi
Lalu Amrillah, S.Pd.
Guru Bimbingan Konseling
Moh. Hafiz, S. Pd.
Guru Olah Raga
Nur Syafiyati, S. Pd.
Guru Kimia
Faozillah, S. Pd.
Bahasa Indonesia
Imam Maksum Al Maliki, M.Pd.
Guru Fisika
Slamet Riyadi, S.Pd., Gr.
Guru Matematika
Yuliana, S.Pd
Guru PPKn
Wira Purwata, S.S., M.A.
Guru Bahasa Arab
Baiq Nurul Husaini, S.Pd.
Bahasa & Sastra Inggris
Samsul Hadi, M.Pd.
Guru Matematika
Muh. Sudarman, S. Hum. M. Pd.I.
Guru Sejarah
Muhammad Ripli, M.Pd.
Guru Bimbingan Konseling
Nur'Aini FIkri, M.Pd.
Guru Sosiologi
Anwar, QH, S.Pd.I
Guru Qur'an Hadits
Zulkarnain, S.Pd.I.
Guru Bina Asrama dan SKI
Nassil Qur'ani, S.H.I.
Guru Bina Asrama dan Fiqih
Hasroni, M. Pd.
Guru Bina Asrama
Sahuri, S.SI.
Guru Bina Asrama
Ainul Wafak, Q.H., S.Pd.
Guru Bina Asrama
Ratna Kasih, M.Pd
Guru Bahasa Inggris

Tenaga Kependidikan

 

MAN IC Lombok Timur

Yulian Ahmadi, S.Pd.
Kepala Tata Usaha
Dani Kurniawan, S.Pd.I.
Bendahara
Muhammad Zaini
Staf TU
Muhamad Sukri, SE
Staf TU
Baiq Ika Yusdarini, SE
Staf TU
B. Marni Hasanah, S.Sos.
Staf TU
Muhamad Puja Marzuki
Staf TU
Lalu Nasrullah Wiranda S.Kom
Staf TU
L. Musti Mulejati, S.Pd
Staf TU
Lalu Saharuddin
Staf TU
Lia Pujiani Astuti, Amd, Kep.
Tenaga Medis
Senli Sasmita,S.Kep. Ners.
Tenaga Medis